For de som har planer om bygging eller rehabilitering av anlegg er det viktig at prosessen starter så tidlig som mulig slik at alt er klart til søknadsfristen. Er dere usikre på hva dere kan søke spillemidler på, ta kontakt med saksbehandler i kommunen.

Det  er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer. Dette gjøres av kommunen, unntaksvis departementet ved store prosjekter.

 

Søknadsprosedyre

  • Orienteringsmøter om søknadsprosessen på forespørsel.
  • Søknadsfristen 15.10. 2018.
  • i perioden fram mot søknadsfristen prioriteres veileding og oppfølging av aktuelle søkere.
  • Etter politisk behandling sendes søknadene til Oppland fylkeskommune.

Frist for innsending til fylket er 15. januar.

  • Tildeling til fylkene fra departemenetet skjer ca. 1. mai.
  • I slutten av mai fordeler fylket spillemidler og svar på søknader sendes til lagene i juni/juli.

Det kan søkes om spillemidler til:

  • ordinære idrettsanlegg - bygging og eller rehabilitering  av idrettsanlegg som er åpen for alle.
  • Nærmiljøanlegg - for eksempel balløkker, ballbinger, skileikanlegg , tursti/turløyper m.m.

Alle nye anlegg det søkes spillemidler til må behandles og rulleres inn i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Søknadsskjema og bestemmelser                                                                                                                                                                                               

Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no under Søknads - og regnskapsskjema.

Mer informajson om spillemidlene finner du her.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 finner du her.

 

Følgende vedlegg MÅ følge søknaden:

1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave.

2. Kostnadsoverslag

3. Finansieringsplan

4. Forvaltning, drift g vedlikeholdsplan med budsjett

5. Grunbokutskrift -feste-/leieavtale.

Samtlige søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no

For mer informasjon og veiledning om søknadsprosessen  ta kontakt med Gausdal kommune v/ Nisveta Tiro tlf.:61224400 eller epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no