En forhåndskonferanse avtales med avdeling for byggesak. Henvendelsen kan gjøres gjennom servicekontoret, gjerne på epost til postmottak@gausdal.kommune.no.
Oppgi gnr/bnr eller gataadresse, hvilket tiltak du ønsker å gjennomføre, kontaktinfo, og ønsket tidspunkt for konferansen.

På forhåndskonferansen kan du få hjelp til å finne riktig søknadsskjema, nabolister, info om hvilke tiltak som er søknadplikgite og ikke, arealstatus for området tiltaket skal plassres i, innspill knyttet til byggeskikk o.s.v. Konferansen er gratis.