Hans Oddvar Høistad
Høistad har bakgrunn som snekker og takstmann., er gift og bosatt i Follebu.