Innledning

Holsfossen kraftverk ligger i Jøra Elv, ca. 4km øst for Segalstad Bru.

Holsfossen kraftverk utnytter et fall på ca. 23 meter og har Bennsjøen som eget reguleringsmagasin. I tillegg utnytter kraftverket vann fra reguleringene av Roppa, Hornsjøen og Ognsjøen.

100 år
Holsfossen Kraftverk ble opprinnelig bygd i 1913/1914. Når nytt kraftverk settes i drift neste år, er det 100 år siden kraftproduksjonen startet i Jøra.
Fremdrift

Eidsiva Vannkraft AS har startet arbeidet med å rive og bygge nytt Holsfossen Kraftverk.
Skogrydding og utbedring av veg ned til anlegget er utført og rigg er etablert.

Inntaket, rørgata i stål/tre, svingetårn og kraftstasjon er revet. Nå pågår utsprengning av byggegrop og sikringsarbeider. Det forventes at bygningsarbeidene er ferdig til sommerferien 2013, deretter blir det montasje av teknisk utstyr og idriftsettelse er planlagt i løpet av oktober 2013.

Sikkerhet

På grunn av anleggsarbeider med tungt maskinelt utstyr og sprenging, så er gangbru over Holsfossen stengt til anleggsarbeidet er ferdigstilt. Ferdsel i anleggsområdet langs elva fra inntaket til kraftstasjon kan medføre fare, og er forbudt for uvedkommende, ferdsel her må avtales med anleggsledelsen, tlf. 99105080. Gangbru åpnes igjen så fort anleggsarbeider er ferdig i løpet av juni 2013.

Kontaktperson Eidsiva Vannkraft: Anders Gilberg tlf. 99 10 50 80.