Målet med individuell plan er å bidra til at den enkelte bruker får et helhetlig og individuelt sammensatt tjenestetilbud fra alle aktuelle instanser. 

Det er også viktig å huske at det å få en individuell plan ikke innebærer at du får flere at du får flere rettigheter, men at tjenestene du mottar og hjelpen du har behov for blir bedre koordinert og tilpasset dine/deres behov.

Alle helsebaserte instanser du er hos har en plikt til å informere deg som bruker eller pårørende om individuell plan dersom de ser at behovet er der. Du/dere kan takke nei dersom ønsket ikke er der. 

For å få en individuell plan kan du ta kontakt med en av dine tjenesteytere så hjelper de deg med å fylle ut et henvendelsesskjema. 

Du kan lese mer om individuell plan og koordinator inne hos helsenorge.no.