Dr. Cecilie Lie vil fra 1.februar ha redusert stilling og  vil være på kontoret 3 dager i uken. Dette betyr en reduksjon på hennes pasientliste med 200 pasienter. Disse blir tilfedlig trukket ut av HELFO og flyttet til ledige plasser hos andre leger.  Fra 1.mars går Dr. Meryem Yükcü ut i barselpermisjon og hennes pasienter vil bli ivaretatt av legevikar. Søknadsfristen for legevikar er utgått og navnet vil bli offentligjort så fort denne er tilsatt.