UDI har samlet informasjon om situasjonen i Ukraina, og har svar på ofte stilte spørsmål. Klikk her for å lese mer på UDI sine sider. 

Her står det informasjon tilpasset ulike situasjoner i forhold til hvor folk befinner seg og om de er for eksempel gift med en norsk statsborger. Det ligger også informasjon om hvordan søke asyl (beskyttelse). Å søke beskyttelse gjøres på grensen til Norge eller hos politiet. Borgere fra Ukraina som har biometrisk pass kan reise inn til Norge uten visum og vil da kunne være her i 90 dager. Regelverk rundt opphold, asyl og så videre forvaltes av staten ved UDI.