Når må du betale egenandel?

 

Hvis du får hjelp fra fysioterapeut som er ansatt i kommunens helsetjeneste.

Egenandel betales etter takstplakat, dvs. at du som pasient betaler egenandel etter hvilken type behandling du får.

Hvem betaler ikke?
Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade som fortsatt slipper å betale egenandel.

Pasienter på sykehjem eller med boform med heldøgns pleie- og omsorg skal ikke betale egenandel. Korttidsopphold er sidestilt med opphold av lengre varighet.
Dette betyr at når pasienten har opphold i sykehjem (fast eller midlertidig) skal det ikke betales egenandel på fysioterapi.

Frikort
Egenandelen kan regnes med i oppsamlingen for å nå frikort egenandelstak 2.
Egenandelstak 2 settes ned fra kr 2670 - til kr 1990 fra 01.01.17.  Du vil få frikort automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd i 2017.


For de pasientene som omfattes av den nye egenandelen, vil denne bli innkrevd fra og med 01.01.17. Dette betyr at det skal det betales egenandeler for alle behandlinger som er gjennomført etter denne dato. Regning på egenandeler vil bli utsendt (etter ferdig behandlingsserie) til pasientene. Regning vil bli utsendt av Gausdal kommune.

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester