Bakgrunn:

Kommuner som skriver ut eiendomsskatt på eneboliger har siden 2014 hatt muligheten for å legge til grunn de samme boligverdiene som Skatteetaten legger til grunn for sin formues-beregning (ligning) for utskriving av eiendomsskatt. Fordelene for kommunene ved å gjøre dette er at det er arbeidsbesparende og at grunnlagene justeres årlig i takt med eiendomsmarkedet.

En del boliger må omtakseres, dette gjelder i hovedsak fritidseiendommer og landbrukseiendomemr. Dette gjøres for å utjevne  takstnivået mellom eiendommer med kommunale takster og eiendommer med grunnlag fra Skatteetaten, slik at prinsippet om likebehandling ivaretas på best mulig måte.

Eiendommene i Gausdal ble sist taksert i 2017, dette dannet grunnlaget for eiedomsskatten i 2018. Når man sammenligner kommunale takster med gjennomsnittlig omsetningsverdi for eiendommer i 2018, ligger takstene i gjennomsnitt på ca. 60% av omsetningsverdien.  Eiendomsskatteloven sier at eiendomsskattetaksten skal ligge så nær en antatt omsetningsverdi som mulig.

Faktaopplysninger om boligen

Faktaopplysninger om din bolig finner du under avsnittet «Bolig og eiendeler» i skattemeldingen for 2019. Mener du at den beregnede boligverdien er feil, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Se informasjon på www.skatteetaten.no/bolig . Skatteetaten har telefon 800 80 000.
For eiendommer med kommunale takster vil det være kommunen som er kontakt og klageinstans.

Gjennomføring av bestigelse

Omtaksering av disse eiendommene starter i mai måned, og ferdigstilles innen utskrivningsfristen for eiendomsskatt 1. mars 2021.

Vi er ikke avhengig av at du er hjemme ved besiktigelsen da vi foretar kun en utvendig besiktigelse. Når det gjelder tiltak for å hindre koronasmitte vil vi holde god avstand til personer ved besiktigelsene, og har du luftveisplager, forkjølelse eller andre symptomer på sykdom ber vi deg holde deg innendørs når vi kommer.

Har du spørsmål i forhold til besiktigelsen ber vi deg ta kontakt på telefon 61 22 44 00 eller e-post til postmottak@gausdal.kommune.no