Siste status

Gausdal kommune har ved utgangen av uke 23  satt 3843 vaksinedoser.  2297 innbyggere og helsepersonell har fått første dose og 1546 er fullvaksinert. 

Vi vaksinerer fortsatt  de i aldersgruppen 55 - 64 år  som har underliggende sykdommer og fortløpende vaksine 2 for de som har fått time til den. Det er nå gjort en endring i gruppinndelingen slik at aldersgruppen 18-24 skal vaksineres samtidig med aldersgruppen 40-44. De som har Antonia Karper som fastlege og som skal i 2.dose i løpet av sommerferie, får denne på vaksinasjonssenteret på Gausdal kulturhus. Det vil ikke by på praktiske problemer å ta 1.dose på dr. Karper sitt kontor.

Er du over 18 år og ønsker vaksine må du registerer deg i vaksinekø, det kan du gjøre her.  Selv om det kanskje er en stund til det er din tur så ønsker vi at du registrerer deg nå. De som har Antonia Karper som fastlege vil bli kontaktet direkte av henne.

Folkehelseinstituttet publiserer distribusjonen av vaksinene på sine nettsider.

Du finner fullstendig statistikk på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom

 

 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Gausdal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18  og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Les mer om prioritering og riskogrupper på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Barn,gravide og ammende skal ikke vaksineres.

Hva er definert som underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

Er du usikker på om du er i risikogruppen? Snakk med legen din.

Hvor foregår vaksineringen?

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er Gausdal kulturhus valgt som vaksineringssenter, men foreløpig vil en del av vaksineringen skje ved legekontorene.
Så fremt du ikke får innkalling eller beskjed om at du skal vaksineres andre steder, er det i Gausdal kulturhus du skal møte når innkallingen kommer.

De som bor på sykehjemmene  og i omsorgsboliger vil få vaksinen der.

Hjemmeboende i høyrisikogrupper, som ikke har mulighet til å komme seg til Gausdal kulturhuset vil få tilbud om å bli vaksinert hjemme.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Se oversikt i tabell her.

Hvordan blir jeg varslet?

Etter at du har registrert deg vil du få innkalling enten fra Gausdal legesenter eller fra Antonia Karper sitt legekontor.

Det er viktig å vaksinere seg, og det er mange som skal vaksineres. Du må derfor overholde tiden du er kalt inn på når denne er bekreftet. Det er kun i særskilte tilfeller, ved f.eks sykdom, at vaksineringstidspunkt blir flyttet på.

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

Før du møter til vaksinering: 


  • Fyll ut egenerklæringsskjema. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
  • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
  • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.

Beregn god tid i forkant av vaksineringen.

Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?


Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring Gausdal legesenter eller Antonia Karper for å få ny time.

Hva vil det koste å ta vaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Godkjenning av vaksine og vaksinetyper

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Du kan lese mer om vaksinetyper og godlkjenning på FHI sine nettsider.

Mer informasjon finner du også på HelseNorge sine nettsider.

 

 

Skal barn ta koronavaksine?

Friske personer under 18 år anbefales ikke å vaskinere seg foreløpig. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

 

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Mer informasjon på FHI sine nettsider.

 

Hvor finner jeg egenerklæringsskjema?

Her finner du egenerklæringsskjema: 

Egenerklæringsskjema

Les gjerne gjennom skjemaet. Dersom du ikke har fått det tilsendt, eller ikke har mulighet for å printe det, vil det være tilgjengelig skjema når du kommer til vaksinering. 

Du kan også hente egenerklæringsskjema på servicetorget på kommunehuset, bibliteket eller ta det med fra legekontoret hvis du har legetime.