Om vaksinen

Gausdal kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna til vaksinering. Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. For alle over 15 år må vaksinen settes to ganger. For 16-17 åringer, skal intervallet være 12 uker, mens det for andre over 18 år skal være minimum 5 uker.

I tråd med retningslinjene vaksineres 16- og 17-åringer samt 12-15-åringer med Pfizer BioNTech. Så langt det rekker kan også andre aldersgrupper selv velge vaksinetype.

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

4. dose

Oppfriskningsdose (Vaksinedose 4)

 • Tilbys til alle fra 18 år og eldre. 
 • Tilbys ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Valgfri vaksinetype, velg mellom PfizerBioNTech og Novavax
 • Er du syk skal du ikke komme på vaksinering.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling motkreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide
Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Gausdal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18  og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Les mer om prioritering og riskogrupper på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Barn under 12 år skal ikke vaksineres.

Hva er definert som underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

Er du usikker på om du er i risikogruppen? Snakk med legen din.

Hvor foregår vaksineringen?

De som bor på sykehjemmene  og i omsorgsboliger vil få vaksinen der.
For alle andre er det vaksinering hos din fastlege eller ved Apotek 1 i Gausdal, Vestringsvegen 14, 2651 Østre Gausdal. Klikk her for bestilling av time.

 

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 12 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Alle har nå fått tilbud om dose 1 og 2. Har du ikke vaksinert deg ennå, så kan du komme på drop-in. Se tabell under for tider.

Se oversikt i tabell her.

Barnevaksinering

Gausdal kommune vaksinerer også enkelte barn i alderen 5-11 år mot koronavirus. Dette gjelder barn med alvorlig grunnsykdom, og i tillegg til Gausdal omfatter dette også barn i Lillehammer og Øyer kommuner. Gausdal vil få tildelt egne barnedoser til denne vaksineringen. 

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt ved sykehus etter å ha blitt smittet med koronavirus. Dette gjelder også barn med alvorlig grunnsykdom. Men de kan likevel ha nytte av den beskyttelsen som koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og i aktiviteter. Det kan i tillegg være at friske barn som er nærkontakter til en familier med svært alvorlig sykdom, kan få tilbud om koronavaksine. Dette vurderes av fastlege.

Grunnsykdommer hos 5-11-åringer som kan utløse tilbud om koronavasine
Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon).
Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år.
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon.
Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon.
Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»).
Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året).
Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Identifisering av barn som trenger vaksinen
Foreldre/foresatte som mener at sitt barn bør få tilbud om barnevaksinering kan kontakte barnets fastlege eller behandlende barnelege. Legen kan i samråd med foreldre/foresatte melde barnet inn for vaksinasjon. Eventuelt kan foreldre/foresatte motta et dokument på behovet og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time.

Barneleger skal også på eget inititativ informere forelderene om behovet for vaksinering. 

Til 12-15 åringer

Vaksinering av 12-15-åringer er gjennomført på skolene. De skal kun ha en dose. De som har hatt korona i denne aldersgruppen, skal ikke har vaksine. De som fyller 12 år senere i 2021, vil få tilbud om vaksinering i løpet av året, følg med på drop-in tidspunkter på kommunens hjemmeside eller bestill time på Gausdal legesenter på telefon 61 25 66 00.

Egenerklæringsskjema og samtykkeskjema

Elevene må ha med seg utfylt egenerklæringsskjema og samtykkeskjema til vaksinasjon. De vil få utdelt dette på skolen i tillegg til at det gis informasjon fra skolehelsetjenesten. Det kreves samtykke fra begge foreldre ved delt foreldreansvar. Skolehelsetjenesten bidrar i arbeidet, og er også til stede ved vaksinasjon. Det er alltid lege tilgjengelig ved vaksinasjon. Vaksinasjonsstedet er Gausdal kulturhus. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Samtykkeskjema

Egenerklæringsskjema på flere språk

Her kan du lese mer om vaksinering av 12-15-åringer.

Til 16- 17 åringer

16- og 17-åringer som er bosatt i Gausdal (inkludert hybelbeboere) som ennå ikke har benyttet seg av Gausdal kommunes vaksinetilbud mot koronavirus og ønsker vaksine, kan benytte seg av drop-in -timer, se punktet "Når er det min tur til å vaksinere meg?

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt.
 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykker til vaksinering.

1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 
2: Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.

Vaksinasjonsstedet er Gausdal kulturhus. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Dersom du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til bente.helbak@gausdal.kommune.no

Doseintervall
Husk at det må gå minst 4 uker mellom dosene! For de som er født i 2004 og 2005 er intervallet 12 uker. Korrekt intervall mellom doser er også viktig for at koronapasset skal bli gyldig. 

3. dose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Regjeringa har bestemt at personer som har alvorlig svekket immunforsvar skal bli tilbudt en tredje vaksinedose. Dette gjelder:

 • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
 • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
 • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
 • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
 • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Andre med svært nedsatt immunforsvar

Du som har alvorlig svekket immunforsvar og skal ha dose 3 må ta med godkjent dokumentasjon til vaksinasjonsstedet: 

Husk at det må gå minst 5 uker mellom dosene. Vaksinetypene som benyttes er Moderna og Pfizer BioNTech.

Ta kontakt for 3. dose:

Gausdal Legesenter: 61256600 eller møt på Drop-in til annonsert tidspunkt!
Husk å ta med godkjent dokumentasjon til vaksinasjonsstedet: 

Brev fra behandlende lege, eventuelt journalnotat/epikrise fra spesialisthelsetjenesten. Medikamentforpakning med navn og fødselsenummer eller E-resept på medisin.
Klikk her så ser du oversikten over grupperingene og medisinliste for dose 3.

Oppfriskningsdose (dose 3), over 65 år

Alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose (dose 3) med koronavaksine. Den 3.vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter 2.vaksinedose. Se "punktet "Når er det min tur til å vaksinere meg?" på denne siden. OBS: Merk at det må gå minimum en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Informasjon om FHI om 3. dose til personer over 65 år og sykehjemsbeboere.

3. vaksinedose til alle over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

I henhold til anbefaling fra regjeringen utvides tilbudet om 3. vaksinedose til alle over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp uavhengig om at de har mottatt 2 eller 3 doser. Se tider for vaksinering.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Mer informasjon på FHI sine nettsider.

 

Spørsmål om vaksinering i Gausdal?

Ta kontakt med Gausdal kommune ved helsesykepleier Signe Myklebust Bjørnson på telefon tlf. 90511794 for hjelp.