Organisering av skoleskyssen

Skyssen settes opp i henhold til klassetrinnet sitt start- og sluttidspunkt. Dette betyr at rutetilbudet er tilpasset elever i 1. – 4. klasse. Er det andre elever som av ulike årsaker skal til skolen er det anledning til å være med, dersom det er plass i henhold til krav om smittevern.  I bussene skal seter som ikke skal benyttes merkes med bånd eller svarte plastsekker.  

Transportørene er pålagt å rengjøre transportmidlene utover det daglige og det normale.  I den grad det blir «fulle» busser, dvs. flere enn 2 passasjerer pr. seterekke, må dette meldes til Innlandstrafikk som vil iverksette tiltak. 

 Elever som har skoleskyss med drosje hentes og bringes som tidligere. 

 

Skysskort og billettering

Framdøra i bussene vil være stengt og det er ingen mulighet for å lese av skysskort eller ta betaling. Sjåførene vil registrere antall passasjerer med telleknapp på billettmaskinen. Elevene oppfordres til å ha skysskortet sitt i sekken.

  

Smitteverntiltak

  •         Elevene sitter med minst ett setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. 
  •          Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  •         Elevene må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Sentrale myndigheter ber om at bruk av kollektivtilbud begrenses. Dette gjelder også skoleskyss. Dette kan bety at foreldre/foresatte til barn med skyssrett velger å kjøre/følge barna til skolen selv. Det vil i slike tilfeller ikke bli utbetalt skysstilskudd.