I mellomtiden vil vi minne om ansvaret butikkene har for å drive smittevernfaglig forsvarlig. Bestemmelser om dette ble tatt inn i covid-19-forskriften § 15b ved en endring som trådte i kraft den 25. januar 2020.

  • Kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
  • At virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.
  • I tillegg skal den enkelte virksomhet fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.
  • Hvis det er nødvendig for å sikre at kravet etterkommes skal det benyttes vakthold.

Mer informasjon om regelverket og om bransjestandarder finner du her.

Hilsen

Gausdal kommune
Kommunedirektør