Hver 14. dag inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til digitale informasjonsmøter der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på. Neste informasjonsmøte er 23. februar.

Alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte og åpent sinn, samt en PC med nettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider