Plakaten er laget for alle bedrifter som har mennesker innom, og oppfordringen er å henge de opp godt synlige for kunder/besøkende/brukere.  Vi forsøker å dele ut til de vi vet om, men har du ikke hatt besøk av oss så er det bare å ta kontakt på tlf. 48043226 eller 90537200.

Vi minner også om at alle virksomheter plikter å sørge for renhold og hygienetiltak som hindrer smittespredning, samt ivare smittevernreglene.