Møt opp på Gausdal kulturhus onsdag 1. juni kl 17:00. Her vil du se løsninger og få veiledning av:

 • Småjobbsentralen
 • Frivilligsentralen
 • Frisklivssentralen
 • Apotek
 • Demensforeningen
 • Røde Kors
 • Revmatikerforeningen
 • Besøksvenn/besøkstjenesten
 • Brannvern
 • Velferdsteknologi
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Pensjonistforeningen
 • LHL
 • Hørselhjelpere