Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer vurderer å gå sammen i en ny kommune. Fordeler, ulemper og konsekvenser - både ved en sammenslåing og ved å fortsette som i dag - er beskrevet i 15 utredningsrapporter. Temaene spenner fra skole og barnehage til samferdsel og innsparingspotensial. Hovedtrekkene fra rapportene blir presentert på møtet, og ordfører Hans Oddvar Høistad forteller om status og svarer på spørsmål om det lokale kommunereformarbeidet.

Vi legger opp til en samfunnsdebatt, der målet er å tenke høyt og vidt om muligheter og utfordringer for Gausdalssamfunnet framover. Best alene - eller sammen?

I panelet kommer:

Annette Musdalslien (gausdøl med flere hatter)
Astrid Bugge Mjærum (innflytter og viseadministrerende direktør ved Sykehuset Innlandet)
Jørn Nørstelien (administrerende direktør ved Gausdal Bruvoll)
Einar Einstad (reiselivsaktør)
Hans Oddvar Høistad (ordfører)


Kafèen på Aulestad er åpen hele dagen og fram til møtestart.
Ta med venner, kjente - og en stor dose engasjement.

Velkommen!