Etter at middagen ble flyttet til kl. 15.30 har pasientene/beboerne fått tilbud om et ekstra måltid mat. Hensikten er måltidene skal ha mest mulig næringsrik mat.  Underernæring eller feilernæring gir økt fare for sykdommer, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og økt medisinske kostnader.

Måltider som nå blir servert er frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Kaffe blir servert etter måltid eller mellom måltidene ettersom hva som passer med dagens aktivitet.

Det ekstra måltidet  har vært gjennomført siden  5. september og allerede nå kan det merkes  positive endringer i avdelingene og hos beboerne. De spiser mere enn før, samt at det har blitt mer ro rundt måltidene. Pasientene sover også bedre om natten.  Omgjøring av rutiner har ført til større mulighet for miljøbehandling og aktivitet i avdelingene. Ansatt er også veldig fornøyde med at måltidstidspunktene er endret.