Innlandet fylkeskommune har benyttet arkitektfirmaet RAM til å tegne hytta. Dagsturhytta finansieres av tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Hvis Gausdal kommune takker ja til tilbudet, etableres dagsturhytta innen 2025. 

Gausdal kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. Noen områder er vurdert, og sett på som aktuelle: 

  • Lundevarden, Follebu
  • Vardkampen, Forset
  • Aulestadrunden
  • Bøsbrua

Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til om dagsturhytta evt skal utstyres med toalettanlegg og solcelle. 

Vi oppfordrer nå alle som har innspill til plassering av dagsturhytta i vår kommune om å benytte seg av dette innspillskjemaet! Skjemaet er åpent for innspill fram til 1.september 2021.