Forsettunet og Follebutunet er stengt for besøkende.

Ved spørsmål ta kontakt med sjukehjemmene på telefon:

Forsettunet: 612 48 900

Follebutunet: 610 55 020

 

Strenge restriksjoner på besøk i omsorgsleiligheter/bofellesskap for eldre. 

Ved spørsmål ta kontakt med hjemmetjenesten på telefon:

Hjemmetjenesten: 995 24 412

 

Bofellesskap for yngre er stengt for besøk. 

Ved spørsmål ta kontakt med bofellesskapene på følgende telefonnummer:

Flatland: 995 92 921

Bjørkvin: 977 36 626

Heggelia: 915 21 900

Flatavegen 2: 971 65 565