Pårørendeskolen går over 5 uker - 18.03 – 25.03 – 8.4 – 15.04. – 22.4. kl. 18.00 - 21.00

Påmelding innen 3.mars til Nasjonalforening for folkehelse, Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland tlf. 62 51 79 10 epost: hedop@nasjonalforeningen.no  Kursavgiften er kr. 250,- pr. deltager.

Mer informasjon og kursprogram finner du her.