Dei som ynskjer å delta kan sjølv velje tema, men det skal vere knytt til det å vere ung i dagens og framtidas samfunn. Dette kan eksempelvis vere refleksjonar og visjonar om identitet og tilhøyrigheit, utdanning og arbeid, etnisk/kulturelt/språkleg mangfald, miljø og klima, fattigdom, migrasjon, mm.
 

Retningslinjer for bidrag til konkurransen:

  1. Fritt valg mellom kronikk-/essayform (maks 10 sider, 12 pkt, enkel linjeavstand) eller dikt.
  2. Bidrag skal kunne publiserast i trykt form og på aktuelle heimesider.
  3.  Innkomne bidrag blir vurdert av ein jury, og inntil 10 bidrag blir honorert med 10.000 kvar. Vinnarbidraga skal etter planen publiserast i bokform i byrjinga av februar 2020.
  4. Juryen får ikkje opplyst namn på kven som har skrive bidrag.
  5.  Det er valfritt om ein vil skrive på nynorsk eller bokmål.
  6.  Frist for innlevering av bidrag er 15. juni 2019.
  7.  Namn, alder, epost-/postadresse og telefonnr. til deltakaren skal framgå av vedlegg til sjølve bidraget. Alle opplysningar blir behandla konfidensielt.

 Bidrag skal sendast til ei av desse adressene:

Epost: post@g-kultur.no.

Brevpost: Stiftinga G-Kultur, Jerikovn. 15E, 1067 Oslo.

For meir informasjon sjå http://www.g-kultur.no/unge-royster/

Du er også velkomen til å ta kontakt med ein av av styremedlemmane i Stiftinga G-Kultur:

Knut Hovslien 9719 5148 knut.hovslien@online.no

Marit Hosar 9076 7253 marit.hosar@broadpark.no

Kjell Austin 4150 9460 kaustin@online.no

Pressemelding

Stiftinga G-kultur, kort informasjon

Invitasjon til å delta