Gausdal kommune har igangsatt revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevlese. Det skal prioriteres innen områdene idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse for kommende fire år, og i et langtidsperspektiv på 12 år.

For å få til best mulig plan, trenger vi lag og foreningers, og andre  aktives innspill. Vi inviterer derfor til møte

                           tirsdag 23. 02.2016 kl.18.00-20.00, kommunestyresalen.

Tema for møte:

1. Anlegg og områder.

Det er 126 registrerte anlegg i Gausdal kommune. Fullstendig oversikt finner du her (DOC) (PDF). I perioden 2011-2015 er dte bygget to store anleggsområder. Gausdal Arena og Linflåa idrettspark og utarbeidet løypekart.

  • Hvilke planer har lag og foreninger for oppgradering av eksisterende og utbygging av nye anlegg?
  • Hva ser dere av behov for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg?
  • Hva bør prioriteres i perioden 2016-2019?

2. Aktivitestiltak

Gausdal kommune skal legge til rette for at alle har mulgihet til naturopplevelser, friluftsliv og å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. For å oppnå dette trenger kommunen et bredt samarbeid med lag og foreninger. Kommunen skal bidra til at lag og foreninger har forutsetninger til å utøve og videreutvikle sine aktiviteter.

  • Hvordan kan man best mulig nå planens hovedmål:

         " Hele Gausdals befolkning skal ha mulgihet til  anturopplevelse, friluftsliv og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø?"

  •  Hva skal til for å legge til rette for tilbud om aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser for alle?

For serverings del ønsker vi å vite hvor mange som kommer. Påmelding innen 16. ferbuar 2016 på epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no

 

Har du ikke anledning til å delta på møte så kan du gi oss dine innspill her.