- Gausdal kommune er fremoverlent og spennende, jeg ser frem til å bli en del av den strategiske ledelsen. Jeg gleder meg til å bidra med mitt for at Gausdal skal være en god kommune å leve og bo i også i årene framover, sier Jarle.

– Jeg har stor tro på at utvikling i kommunen – til det beste for innbyggerne – oppnås gjennom samarbeid. Slagordet «Sammen får vi det til» er inkluderende og energiskapende. Samarbeid er nøkkelen i alle ledd; innad i kommuneorganisasjonen, ut mot innbyggere, mellom politikk og administrasjon og med næringslivet. Det er det som er den lille forskjellen. Jeg ser frem til å starte og er svært motivert, avslutter Jarle med.

Utviklingsorientert leder
Snekkestad kommer fra stillingen som utviklingsleder i Gjøvik-regionen Utvikling. Han har før det jobbet som planlegger i kommune og fylkeskommune, som journalist og som rådmann i to kommuner. Sist i Nordre Land kommune, der han var i nesten 12 år. Jarle Snekkestad er samfunnsplanlegger av utdannelse, og har videreutdanning innen bl.a. økonomi og administrasjon, innovasjon i tjenesteyting og organisasjon & ledelse.

Fornøyd med valget
Kommunedirektør Rannveig Mogren er godt fornøyd med å finne så sterke kandidater på søkelista, og er fornøyd med at Snekkestad takket ja til stillingen.

- Vi er veldig glade for å få med Jarle på laget. Han har en tydelig lederprofil og en gjennomføringskraft som blir viktig for oss, uttaler kommunedirektør Rannveig Mogren. Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, og at det har vært en grundig prosess før valget falt på Jarle Snekkestad.