Gausdal har bestilt og mottatt jodtabletter nok til å dekke aktuelle målgrupper i tilfelle en hendelse med utslipp av radioaktivt jod, slik at Gausdal per i dag er forberedt på å takle en eventuell utslippsituasjon.

 Kommunen arbeider med detaljplanlegging av organisering av en eventuell utdeling til målgruppene, jfr vedlegg, men dersom noe skulle skje i dag, vil kommunens beredskapsapparat håndtere situasjonen medisinsk forsvarlig.

Informasjon om jodtabletter ved atomhendelser.