Tablettene til barn/unge under 18 år oppbevares på skolene og barnehagene. Ved en hendelse på dagtid når barna er i barnehagen/skolen vil barna/elevene få utdelt jodtabletter på skolen/barnehagen. Foreldre vil deretter bli bedt om å hente barna sine.

Ved en hendelse på kveld og helg når skolen/barnehagen normalt er stengt vil foreldre kunne komme til barnehagen/skolen og hente jodtabletter til sine barn. Man må hente tabletter på den skolen/barnehagen barnet går til vanlig fordi antallet tabletter på hver skole/barnehage er beregnet etter barnetallet.

Jodtabletter til gravide, ammende og personer under 18 år som ikke har begynt i barnehage/skole vil deles ut ved hovedinngangen til Follebutunet sykehjem. Dette vil gjelde både på dagtid og på kveld og helg.

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt.

Ved en hendelse vil rådet være å holde seg innendørs i noen dager sammenhengende. Videre bør man forholde seg til den informasjonen som gis fra overordna myndigheter.

For videregående elever

Ved en hendelse på dagtid hvor elevene er til stede på Gausdal videregående skole, vil alle elever under 18 år få utdelt tabletter på skolen – uavhengig av bostedskommune. Ved en hendelse på kveld/helg vil elever under 18 år kunne hente tabletter på Gausdal videregående skole. Dette gjelder alle personer som da måtte oppholde seg i Gausdal kommune – uavhengig av hvor de går på videregående til vanlig. Det samme gjelder personer i samme alder som ikke går på videregående skole.

Egenberedskap

Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme.

Kommunen har kun tilstrekkelig antall jodtabletter til personer under 18 år samt gravide og ammende. Andre personer må ikke oppsøke hentepunkt for tabletter ved en hendelse da dette kan forstyrre distribusjonen.

For mer informasjon, se hjemmesiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore

Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

 

Informasjon om jodtabletter på flere språk (fra dsa.no)

(Dersom det er uoverensstemmelser mellom de oversatte versjonene, er det den norske versjonen som er gjeldende. In cases of discrepancy, the original Norwegian text will prevail.)