Tablettene til barn/unge under 18 år oppbevares på skolene og barnehagene. Ved en hendelse på dagtid når barna er i barnehagen/skolen vil barna/elevene få utdelt jodtabletter på skolen/barnehagen. Foreldre vil deretter bli bedt om å hente barna sine.

Ved en hendelse på kveld og helg når skolen/barnehagen normalt er stengt vil foreldre kunne komme til barnehagen/skolen og hente jodtabletter til sine barn. Man må hente tabletter på den skolen/barnehagen barnet går til vanlig fordi antallet tabletter på hver skole/barnehage er beregnet etter barnetallet.

Jodtabletter til gravide, ammende og personer under 18 år som ikke har begynt i barnehage/skole vil deles ut ved hovedinngangen til Follebutunet sykehjem. Dette vil gjelde både på dagtid og på kveld og helg.

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt.

Ved en hendelse vil rådet være å holde seg innendørs i noen dager sammenhengende. Videre bør man forholde seg til den informasjonen som gis fra overordna myndigheter.

For videregående elever

Ved en hendelse på dagtid hvor elevene er til stede på Gausdal videregående skole, vil alle elever under 18 år få utdelt tabletter på skolen – uavhengig av bostedskommune. Ved en hendelse på kveld/helg vil elever under 18 år kunne hente tabletter på Gausdal videregående skole. Dette gjelder alle personer som da måtte oppholde seg i Gausdal kommune – uavhengig av hvor de går på videregående til vanlig. Det samme gjelder personer i samme alder som ikke går på videregående skole.

Egenberedskap

Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme.

Kommunen har kun tilstrekkelig antall jodtabletter til personer under 18 år samt gravide og ammende. Andre personer må ikke oppsøke hentepunkt for tabletter ved en hendelse da dette kan forstyrre distribusjonen.

For mer informasjon, se hjemmesiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore

Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Når er det aktuelt at vi må ta jodtabletter to ganger?

To doser kan bli aktuelt i umiddelbar nærhet til en lokal hendelse på norsk jord hvor man ikke får kontroll på eller stoppet utslippet, altså at en sky med radioaktive partikler blir liggende lengre enn 48 timer.

Bør skoler og barnehager ha lager til to doser?

Dette er med andre ord aktuelt kun i spesielle situasjoner og det vil ikke bli aktuelt å dele ut dose nummer to gjennom skoler/kommunen fordi man da har et langtrukket utslipp med samtidig råd om opphold innendørs og folk vil oppholde seg hjemme. Det er også derfor vi anbefaler folk å ha tabletter hjemme.

Hvor lenge er jodtablettene holdbare ved utdeling dersom vi deler de opp i henhold til dosering og leverer til elevene før hjemsending?

Ved beskjed om utdeling gjennom kommunene vil det være snakk om at tablettene skal inntas samme døgn eller døgnet etter, det er ingen problemer med holdbarhet over så kort tid.

Hvordan kan vi unngå at det blir rot med dosering da folk har Jodix hjemme, og kommunen har Kaliumjodid Recip?

Ved kjøp i apotek får de utdelt et infoark som er tydelig merket med dosering for akkurat den typen de har kjøpt, på samme måte som det følger et skriv med dosering i eller på posen med tablettene de får utdelt fra kommunen.

Jodtabletter ved atomulykker - DSA er det også informasjon om ulike typer tabletter og tilsvarende dosering.