Utdelingen skjedde under premiutdelingen for årets Topptrimmavslutning. Her ble det delt ut premier i mange ulike klasser; individuell klasse, bonus- og lightklasse, og til alle under 15 år. 

Det var formannskapet som tidligere i år tildelte Johs Harviken prisen som årets ildsjelpris.  I kveld overrakte ordfører Anette Musdalslien ildsjelprisen til prisvinneren. 

Johs Harviken har i mange år vært en aktiv person innen idrett- og friluftsliv, til glede både for unge og voksne. Harviken har hatt ulike roller, både som administrator, trener og pådriver innen ulike aktiviteter.

To viktige roller trekkes spesielt frem:
1. Harviken har gjennom turløypekomiteen vært organisator for kartlegging med GPS av turstier over hele Gausdal. Dette har resultert i kart med turstier og skiløyper. Turløypekomiteen tilrettelegger turstier med skilting, merking, kvisting, bruer og klopper gjennom turstiprosjektet.
2. Topptrimmen i Gausdal ble arrangert for 22. gang i 2019. Dette er et samarbeid mellom Gausdal Idrettslag og Naturvernforbundet i Gausdal, der Harviken er en av ressurspersonene. Topptrimmen har som mål å få så mange som mulig ut i naturen og kulturlandskapet, for å styrke den fysiske og psykiske helsen. Det har de siste årene vært en markant økning og interesse for Topptrimmen. Harviken har gjort en viktig innsats i arbeidet med å tilrettelegge for at både innbyggere og turister i Gausdal skal kunne oppsøke områder de ellers ikke hadde brukt.

Prisen består av et bildetrykk av Einar Sigstad og en pengegave på kr. 10.000.