Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har ledig et vikariat i 50% stilling som jordbruksrådgiver med varighet til 31.12.2022. Stillingen er ledig fra 01.12.2021. 

 

Lillehammer-regionen består av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. Regionen har et variert og aktivt landbruk og det satses på utvikling av både tradisjonelle produksjoner og tilleggsnæringer. De tre kommunene har felles landbrukskontor lokalisert i Gausdal kommune. Kontoret har for tiden ni medarbeidere som til sammen utgjør en dynamisk enhet med utviklende fagmiljø og høy kompetanse innen vårt virkeområde. 

 

Aktuelle oppgaver:

 • Forvaltningsoppgaver etter særlovene innen jordbruk som er underlagt landbrukskontoret 
 • Tilskuddsforvaltning 
 • Veiledning i landbruksfaglige spørsmål

Kvalifikasjoner/utdanningsnivå: 

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet, min. 3-årig bachelor
 • Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdannelse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort for personbil. Disponering av egen bil må påregnes. 

Personlige egengskaper: 

 • Du kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du er samskapende i arbeidet og har evne til å gjennomføre 
 • Du har gode evner i kommunikasjon og veiledning 
 • Du har gode digitale ferdigheter og er effektiv i bruk av IKT-verktøy
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale 

Søknad

Spørsmål om stillingen kan rettes til Marie Skavnes, enhetsleder, tlf. 911 58 452.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. 

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her. 

Søknadsfrist: 22.10.2021