Vi vet at noen pårørende ønsker å ta hjem sine både før jul og i jula. Det er veldig hyggelig, men i år er situasjonen spesiell. Kommuneoverlegen vår, Anders Brabrand, sier at smitten sprer seg hovedsakelig i private hjem. Det vil være uheldig om pasienter blir utsatt for smitte og tar denne med tilbake til sykehjemmene. På denne bakgrunn anbefaler vi at ingen pasienter som har fast plass i sykehjemmet reiser hjem. Vi vil selvsagt ta opp dette til ny vurdering når situasjonen endrer seg.

Vi ønsker pårørende velkommen til å besøke sine nære ved sykehjemmet, der er det lettere å ha kontroll. Pårørende må gjøre avtale med sykehjemmet slik at det ikke blir for mange personer på besøk om gangen.

Følg ellers de generelle retningslinjene for besøk i sykehjem og omsorgsboliger. Du kan lese mer om disse her.

Takk for at dere hjelper oss slik at vi kan holde institusjonene våre smittefrie.