Vi kommer til å holde på i området mellom Myre i vest og Steine i øst. Vi er godt synlige i terrenget med gule refleksklær, og har alltid ID-kort. Vi hører gjerne fra deg om du har erfaringer fra flom i gjeldende område. Ved eventuelle spørsmål eller opplysninger, ring Gausdal kommune ved Bente Rønningen på telefon 92 82 46 75.