Rapporten viser at stort sett alle stikkrennene har for liten dimensjon i forhold til det som er anbefalt nå. Erfaringene i seinere flommer og regnskyll viser at det er viktig å ha stikkrenner som er store nok til å ta unna for flomvatnet, og at inntaket til disse blir ettersett og renska når det er fare for ny flom.

I rapporten er det egne kapitler for disse bekkene: Myrebekken, Hagenbekken, Einstadbekken, Ysteribekken, Paulsrudbekken, Steinebekken. Navn på bekken kan variere etter som hvor en er langs bekken, men bekkene er vist på kart. Flere av de går gjennom boligfelt.

Dokumenter:

  1. Sammendrag og konklusjoner
  2. Myrebekken
  3. Hagenbekken
  4. Einstadbekken
  5. Ysteribekken
  6. Paulsrudbekken
  7. Steinebekken

 

Er det spørsmål om dette så ta gjerne kontakt med kommunen ved:

Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no eller

Jo-Morten Høistad tlf. 954 89 126 e-post: jo-morten.hoistad@gausdal.kommune.no