Målsettingen for kartleggingen har vært:

•Kartlegge dages situasjon i forhold til omfang og bruk av Cannabis i aldersgruppen 13-25 år
•Hvilke tiltak fungerer?
•Hva er det som mangler?
•Hvilke nye tiltak ser vi behov for?
•Hvordan kan hjelpeapparatet i kommunen arbeide for å hindre nyrekruttering
Hvilke funn er gjort:
•Tall fra Politiet gir et anslag på 30 personer i Gausdal i alder 13-25 år bruker hasj/Cannabis
•Ca 15 er under 18 år
•Lettere å få kjennskap til de over 18 år
•Ungdom under 18 år mer «usynlige»
•Barneverntjenesten, BUP, NAV og DPS, og ungdomsbasen har kontakt med flertallet av disse ungdommene
•Ungdom over 18 år er i kontakt med NAV, DPS, politi. Noen har ettervern i barneverntjenesten

 

Hele rapporten kan leses  her.

Se orientering i kommunestyrets møte 21.mars.