Kjellerstua er et tilbud for folk som har behov for et sted å møte andre. De fleste som bruker Kjellerstua har fått tilbudet fra psykisk helse og rustjeneste, fastlege eller andre.
Åpningstidene er mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30 - 15.00.  Vi driver med ulike aktivteter og drar på turer. Selve tilbudet er gratis og du kan kjøpe lunsj på Kjellerstua.

Det er to ansatte, som jobber der.