Søknad og tildeling

Midler fra fondet blir lyst ut hvert år. Søknad føres på eget søknadsskjema. Utbetaling skjer når styret har fattet vedtak om tildeling.

Vedtekter
Søknadsskjema

Søknaden sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Søknadsfrist: 15.september

Kontaktperson: Gjertrud E. Strømme tlf.: 92 66 32 71