Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra forsiktige når de ferdes på vegnettet i Oppland i tida framover. Dette både av hensyn til egen sikkerhet og av hensyn til oppryddingsarbeidet etter flommen.

Her kommer du direkte til informasjonen om saken fra Statens vegvesen.