Vi befinner oss i en pandemitid. Det gjør at årets gjennomføring av influensavaksinering må ivareta smittevernbestemmelsene myndighetene har satt.

Det innebærer følgende endringer ved årets gjennomføring ift tidligere år:

 • Det er IKKE åpnet opp for «drop-in» vaksinering i år av hensyn til smittevern.
 • Det er ønskelig at de som er i risikogruppen, og har en avtale ved sitt lokale fastlegekontor, i løpet av oktober eller november, får mulighet til å sette vaksinen i forbindelse med dette besøket.
 • Alternativt, vil det være mulighet for å bestille seg «time» for vaksinering ved legesenteret. Bestilling for time til dette gjøres via telefon til legesenteret.
 • Alle som kommer til vaksinasjonsstedet må bruke desinfeksjonsmiddel i hendene både ved ankomst og ved avreise.
 • Alle må holde minst 1 meters avstand.
 • Personer med nyoppståtte symptomer på luftveissymptomer, feber, eller hoste skal ikke møte opp til influensavaksinering. De forholder seg til retningslinjer som omhandler covid-19, og heller ta kontakt når de har blitt friske.

Hvem anbefales det sesonginfluensavaksine for?

 1. Personer i risikogruppen (se nedenfor).
 2. Helsepersonell med pasientnært arbeid.
 3. Personer som bor sammen med immunsupprimerte (immunsvekkede) pasienter.
 4. Svinerøktere/andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

 1. Utfyllende informasjon om personer som er i risikogruppen (kilde: FHI):
 • Alle fra og med fylte 65 år.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom (inkl. astma)
  • Kronisk hjerte-/karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell vurdering av lege.
 • Er du usikker om du befinner deg i risikogruppen, spør din fastlege.

Pris:

For de i risikogruppen vil pris for vaksinen og det å sette vaksinen ha en kostnad på kr. 50,- i egenandel, og for de som har frikort vil den være UTEN KOSTNAD.

Det er en forutsetning at dette gjøres ved ditt lokale fastlegekontor. Vaksinasjon ved andre steder vil det kunne være en annen kostnad.

For de i øvrig målgruppe:

 • For helsepersonell med pasientnærkontakt er arbeidsgiver ansvarlig for å tilby influensavaksine og dekke utgifter knyttet til vaksine og administrering av denne, dvs UTEN KOSTNAD.
 • For svinerøktere/de med kontakt med levende griser, og for de som bor i samme husstand som immunsvekkede personer kan vaksine settes ved ditt lokale fastlegekontor. Pris fastsettes av vaksinasjonsstedet.

For de som ikke er i målgruppen men vil vaksinere seg likevel?

Ta kontakt med apoteket etter 01.12.20. Tar forbehold om at dette rådet kan endre seg. 

Har du spørsmål eller er du usikker på om du burde ta influensavaksinen?

Ta kontakt med ditt lokale fastlegekontor. Les på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider om sesonginfluensavaksine.  

 

Vaksinèr deg mot influensa!