Dette medfører at vi ikke får lagt ut postlistene som vanlig. Vi får heller ikke publisert dokumenter til politiske møter. Vi kommer med ny informajson når tjenesten er tilgjengelig igjen.