Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til Innfordringskontoret.
 

Innfordringskontoret krever inn ubetalte krav for:

  • kommunale barnehager
  • aktivitetsskolen
  • legevakten
  • tannlegevakten
  • opphold på sykehjem
  • egenandel hjemmetjenester
  • husleie
  • tvangsmulkter gitt av kommunen
  • andre fakturakrav fra kommunen

 

Kontaktinformasjon:

Øyer kommune
Kongsvegen 325
2636 Øyer

Telefon:
61 26 81 00

Telefontid 08.30 - 11.00 og 11.30 - 15.00

 

Maildresser til ansatte.