Et KFU har som oppgave å behandle saker og komme med uttalelser som er av felles interesse for skolene eller barn og unge i kommunen.

Kontaktperson for KFU i Gausdal er dette skoleåret Allan Simonsen, FAU-leder ved Fjerdum skole.