Av dette utgjør 1,9 mill. kr knyttet til generelle poster (som rammetilskudd, renter, eiendomsskatt mm) og 4,9 mill. kr knyttet til drift av kommunens tjenester. Dette framgår av regnskapsskjema 1A og 1B i årsregnskapet.
Årsberetning og årsmelding for 2015 kommer senere. Her vil det framkomme vurderinger av økonomien, tjenestene og samfunnsutviklerrollen som kommunen har.


Avlagt regnskap for 2015 finner du her.