SLIK GIR DU MERKNADER TIL PLANFORSLAGET

Høringsperioden er 8 uker fra 28.09 til 25.11 2019. Privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og andre kan gi skriftlige merknader til planforslaget.

Merknader sendes til postmottak@gausdal.kommune.no, eller Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 25. november 2019.  Høringsuttalelsene til planforslaget vil legges ut i sin helhet på kommunens hjemmeside, og blir vurdert samlet ved politisk behandling videre i planprosessen.

Du kan også gi merknader via vårt elektroniske skjema. Vi anbefaler at du logger deg på med epost eller BankID og oppretter en profil.  Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjema før du sender det inn til oss.

KLIKK HER

KONTAKTINFORMASJON

Arealplanlegger Rigmor Myhre
Epost: rigmor.myhre@gausdal.kommune.no

Fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud
Epost: Lars.Kristian.Hatterud@gausdal.kommune.no

 

Arealplanlegger vil være tilstede på biblioteket Gausdal Arena  på følgende torsdager:

31.oktober
14. november

i tidsrommet kl. 10.00 - 18.00
Her vil vi svare på spørsmål og bistå med veiledning.
Høringsforslaget vil være tilgjengelig for fritt gjennomsyn på biblioteket og i servicetorget på kommunehuset.

Videoverføring fra presentasjonen under møtet 21.oktober.