Sted: Kommunestyresalen, Segalstad Bru

Tid: Mandag 21.10.2019 kl. 19.00

I startet av møtet vil det bli en orientering om planen, denne orienteringen vil bli overført direkte via våre nettsider. Deretter vil det være anledning for å stille spørsmål og for å få veiledning.

Mer informasjon om planen finner du her.