Bakgrunnen for ny høring/ nytt offentlig ettersyn er at det er foretatt endringer, presiseringer og justeringer i planforslaget etter 1. gangs offentlig ettersyn. Vi ber om at uttalelser i hovedsak konsentreres om disse endringene.

Høringsforslaget vil være tilgjengelig for fritt gjennomsyn på Servicetorget, kommunehuset.

Arealplanlegger vil være til stede i kommunestyresalen mandag 21. september og torsdag 15. oktober i tidsrommet kl. 12.00 - 18.00. Her vil vi svare på spørsmål og bistå med veiledning for utforming av høringsuttalelser. Det blir ikke avholdt informasjonsmøte i forbindelse med denne høringen, ut fra coronasituasjonen

 

PLANKART
PLANBESKRIVELSE
KONSEKVENSUTREDNING
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER oppdatert 07.10.20.
ROS-ANALYSE
SAKSPROTOKOLL

For å se detaljer i plankartet bedre anbefaler vi å se på kartet digitalt.  Brukerveiledning finner du her.

 

SLIK GIR DU MERKNADER TIL PLANFORSLAGET

Uttalelser til høringen sendes innen torsdag 12.november 2020.

Uttalelser kan sendes skriftlig via hjemmesiden, som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelsene til planforslaget vil legges ut i sin helhet på kommunens hjemmeside, og blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planen.

KLIKK HER

KONTAKTINFORMASJON

Arealplanlegger Rigmor Myhre
Epost: rigmor.myhre@gausdal.kommune.no

Fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud
Epost: Lars.Kristian.Hatterud@gausdal.kommune.no

Arealplanlegger vil være til stede i kommunestyresalen mandag 21. september og torsdag 15. oktober i tidsrommet kl. 12.00 - 18.00. Her vil vi svare på spørsmål og bistå med veiledning for utforming av høringsuttalelser. Det blir ikke avholdt informasjonsmøte i forbindelse med denne høringen, ut fra coronasituasjonen.