I medhold av kommunelovens §45 nr.3 blir forslag fra Formannskapet til årsbudsjett 2014 lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det også foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.11 -12.12.12  på Servicetorget og her på nettsiden.

Kommunestyret behandler budsjettet torsdag 12.desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumentene finner du her:

Budsjett 2014 - handlingsplan 2014 - 2017

Formannskapets innstilling

Gebyroversikt