I medhold av kommunelovens §45 nr.3 blir forslag fra Formannskapet til årsbudsjett 2014 lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det også foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 24.11 -11.12.12  på Servicetorget og her på nettsiden.

Kommunestyret behandler budsjettet torsdag 11.desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumentene finner du her:

Budsjett 2015 - handlingsplan 2015 - 2018

Formannskapets innstilling

Forslag til avgiftsøkning 2015