I medhold av kommunelovens §45 nr.3 blir forslag fra Formannskapet til årsbudsjett 2016 lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det også foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 26.11 -10.12.15  på Servicetorget og her på nettsiden.

Kommunestyret behandler budsjettet torsdag 10.desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumentene finner du her:

Budsjett 2016 - handlingsplan 2016 - 2019

Forslag til avgiftsøkning 2016