Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2017 samt økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for 2017-2020 lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Dokumentene ligger ute i perioden 24.11 -14.12.16  på Servicetorget og på kommunens nettside.

Kommunestyret behandler budsjettet torsdag 15.desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumentene finner du her:

Budsjett 2017 - handlingsplan 2017 - 2020

Saksdokumenter til formannskapets møte 22.11. samt protokoll fra møtet.