Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2018 samt økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for 2018-2021 er lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med budsjettforslaget er det foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Dokumentene ligger ute i perioden 23.11 -13.12.17  på Servicetorget og på kommunens nettside.

Kommunestyret behandler budsjettet torsdag 14.desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumentene finner du her:

Strategiplan 2018-2021 - Formannskapets forslag

Forslag til avgiftsøkning.