Kommuneplanens samfunnsdel

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel (§ 11-1). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Klikk på bildet for å lese dokumentet

Omslag Gausdal kommune inn mot 2026

 

Kommuneplanens handlingsdel

Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel som revideres og vedtas årlig.

Strategiplanen - Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2020 - 2023