Kommuneplanens samfunnsdel har kommet til etter en omfattende prosess, der gausdøler og andre som har interesser i Gausdal har deltatt. Mange høringsuttalelser har kommet inn, og flere innspill fra høringsrunden er innarbeidet planen. Målet med vedtatt plan er at kommunen skal ha en samfunnsdel som fungerer som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy, og som gir et helhetlig og solid fundament for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling.

Nå er kommuneplanens samfunnsdel gjort til en fin, bladbar nettutgave. Og den kan lett skrives ut.

Les planen her.