De prioriterte satsingsområdene i samfunnsdelen blir fulgt opp i det årlige arbeidet med handlings- og økonomiplan, i arealplanen og i andre planer, utredninger og politiske saker. 

"Sammen får vi det til"  er slagordet til Gausdal kommune, og det videreføres i forslaget til ny kommuneplan. Slagordet fylles med innhold gjennom disse satsingsområdene:

  • Sammen om gode hverdagsliv
  • Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn
  • Sammen om en grønnere kommune
  • Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap
  • Sammen om bærekraftig arealbruk
  • Sammen i Lillehammer-regionen
  • Bærekraftig økonomi
  • En organisasjon som samskaper

 

Dokumentene:
 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret 25.februar 2021 - elektronisk format FRAMSIKT

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunstyret 25.februar 2021 - pdf-format